Recruiting

Ušetříte čas a náklady vynaložené na vyhledání vhodných kandidátů, od inzerce, selekce, po osobní pohovory kandidátů. Uchazeči jsou testování podle specifických potřeb klienta a podle náročnosti obsazované pozice.

V případě odchodu zaměstnance během sjednané zkušební doby vám garantujeme bezplatné nalezení náhradního kandidáta, nebo vrácení poměrné výše úhrady za podmínek uvedených ve smlouvě. Fakturaci za poskytnuté personální služby vám vyhotovujeme až v den nástupu kandidáta do zaměstnání.

Kolik vás to bude stát?

Poplatek za vyhledání a nalezení kandidáta na základě vašich požadavků je závislý na mzdové kategorie nalezeného kandidáta (kategorie jsou specifikovány ve smlouvě a upřesněny v objednávce).

Recruiting zahrnuje analýzu (požadavky na zkušenosti a předchozí praxi kandidáta, kritéria výběru, specifika pracovního místa, pracovní podmínky, popis pracovní činnosti), strategii výběru (výběr z interní databáze, inzerce, přímé vyhledání, jiné zdroje), výběr kandidáta (výběr z CV ověření referencí, pohovory s kandidáty, testování, posouzení předpokladů pro danou pozici), zhodnocení kvality kandidáta (komunikace, potenciál a jiné).

 
Invalid query: Got error -1 from storage engine SELECT Layout.id, Layout.name, Layout.controller_id, Layout.controller, Layout.url_filter, Layout.created, Layout.updated, Layout.kos, Layout.status, LayoutPanel.id, LayoutPanel.layout_id, LayoutPanel.panel_id, LayoutPanel.col, LayoutPanel.order_by, LayoutPanel.created, LayoutPanel.updated, LayoutPanel.kos, LayoutPanel.status, Panel.id, Panel.name, Panel.render_panel, Panel.kos, LayoutPanelAttribute.id, LayoutPanelAttribute.panel_attribute_id, LayoutPanelAttribute.layout_panel_id, LayoutPanelAttribute.value, LayoutPanelAttribute.created, LayoutPanelAttribute.updated, LayoutPanelAttribute.kos, LayoutPanelAttribute.status, PanelAttribute.id, PanelAttribute.panel_id, PanelAttribute.name, PanelAttribute.type, PanelAttribute.rand, PanelAttribute.rules, PanelAttribute.kos FROM `wapis__layouts` AS `Layout` LEFT JOIN wapis__layout_panels AS `LayoutPanel` ON (Layout.id = LayoutPanel.layout_id) LEFT JOIN wapis__panels AS `Panel` ON (Panel.id = LayoutPanel.panel_id) LEFT JOIN wapis__layout_panel_attributes AS `LayoutPanelAttribute` ON (LayoutPanel.id = LayoutPanelAttribute.layout_panel_id) LEFT JOIN wapis__panel_attributes AS `PanelAttribute` ON (PanelAttribute.id = LayoutPanelAttribute.panel_attribute_id) WHERE LayoutPanel.col = '2' AND ('clanek/recruiting/10/' REGEXP (CONCAT('^',REPLACE(REPLACE(Layout.url_filter,'$','.*'),'%','.'),'$'))) AND Layout.kos = '0' AND Layout.status = '1' ORDER BY Layout.controller_id DESC, LayoutPanel.id, panel_attribute_id ASC LIMIT 10000